Regulamin

Regulamin serwisu dressnostress.pl

1.Właścicielem Sklepu jest Firma: DRESS no stress Małgorzata Sikorska, adres siedziby: ul.Poniatowskiego 70 62-030 Luboń NIP 972 032 82 42 nr REGON 634344770, zwana dalej „Sklepem” lub „Sprzedającym”, prowadząca sprzedaż odzieży i dodatków do odzieży.
2.Kupującymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi są wyłącznie osoby pełnoletnie, które mogą być zarówno podmiotami gospodarczymi, jak i osobami fizycznymi mającymi siedzibę lub stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz większości krajów europejskich. Zwane dalej „Kupującymi”.
3.Sprzedaż odbywa się przez cały rok.
4.Kupujący składając zamówienie, zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, które będą wykorzystane tylko w celu realizacji zamówienia, jak również numer telefonu stacjonarnego bądź komórkowego, adres e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr. 133, poz. 883 z późn.zm. Dane klienta przechowywane są tylko do realizowania wymaganej transakcji. Nie są dalej przekazywane ani nie są przesyłane innym instytucjom. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych Sprzedajacemu. Zgoda ta jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania rejestracji.
5.Zamówienia będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po ich złożeniu. W przypadku niespodziewanego, czasowego braku zamówionego towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i o terminie przewidywanej dostępności towaru.
6.Klient ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. Dz. U. Nr. 22, poz. 271 o ochronie niektórych praw konsumentów do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu w naszym sklepie bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstapieniu od umowy w drodze jednorazowego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub e-mail). Warunkiem odesłania towaru jest nienaruszone opakowanie oryginalne oraz załączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura). Klientowi zwracana jest wartość odesłanego towaru. W przypadku naruszenia opakowania, możliwa jest tylko wymiana towaru.
7.Sklep zastrzega sobie również prawo do anulowania zamówienia z ważnych powodów (np. w przypadku istotnych wątpliwości, co do tożsamości Kupującego).
8.Ceny towarów, umieszczonych na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).
9.Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Koszty wysyłki pokrywa kupujący. Koszt jest uzależniony od wagi oraz rodzaju przesyłki.
10.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
11.Wszystkie wzory i fotografie towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym chronione są prawem autorskim. Kopiowanie lub prezentowanie ich na innych stronach bez zgody właściciela jest zabronione.
12.W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
13.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.09.2017 r.